Niszczarki Olecko

Niszczarki Olecko. Jak one działają?

Niszczarki Olecko. Badania są ważne.

Niszczarki Olecko. Przeprowadzono sondaż, w którym pytano badanych, co robią ze zbędnymi danymi.  Zdecydowana większość z nich, bo powyżej 95 % po prostu je niszczy. Na potrzeby kampanii ”Nie daj się okraść. Chroń swoją tożsamość” zamiary postanowiono przełożyć na praktykę.

Niemal 40 % uczestników badania wybrało niszczarkę do ostatecznej zagłady istotnych dokumentów.  Co drugi z badanych jedynie gniecie i wyrzuca zbędne papiery do kosza. Niszczy ją więc tylko w sposób częściowy. Z przedartych kartek bardzo łatwo odzyskuje się wszelkie informacje. 9% badanych przyznało się  do wyrzucania dokumentów w całości.

Niszczarki Olecko. Porządek w firmie być musi.

Ład dokumentacyjny w większej części podlega regulacjom prawnym, lecz w kilku procentach zależy też od aktualnych potrzeb zarządzania firmą. Do plików posiadających cechy regulacyjne zaliczamy  przykładowo ordynację podatkową czy też ustawę o rachunkowości, a także całe mnóstwo  przepisów dotyczących koncesji, zezwoleń, ubezpieczeń społecznych. Kwestie pracownicze również są istotne.

Niemal każda świeża ustawa czy też  rozporządzenie wprowadza kolejne to nakazy związane  z tworzeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem danych osobowych w dokumentach.  Konkretne przedsiębiorstwo może ponadto władać ładem dokumentacyjnym tak by jak  najlepiej uzupełniał jej potrzeby. Można to uczynić poprzez wewnętrzne regulacje, jak chociażby instrukcje czy regulaminy. Istnieje szereg dokumentów, które trzeba magazynować i pilnować  jak oczko w głowie.

Niszczarki Olecko. Co mówią przepisy prawa archiwalnego?

Przepisy prawa archiwalnego dotyczą całej dokumentacji jednostki organizacyjnej, bez rozróżniania jej na dokumentacją jawną i dokumentację niejawną. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentację dzieli się na dokumentację archiwalną i dokumentację niearchiwalną. Dokumentację archiwalną przechowuje się wieczyście i oznacza się symbolem „A” według kategorii archiwalnej dokumentacji. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, od 1 stycznia roku następnego, w którym została zakończona teczka akt spraw. Podział rodzajowy dokumentacji dotyczący poszczególnych spraw określa rzeczowy wykaz akt, który każda jednostka organizacyjna powinna opracować.