Niszczarki Orzysz

Niszczarki Orzysz. Utylizacja dokumentów.

Niszczarki Orzysz. Zleć to innemu.

Niszczarki Orzysz. Nieraz zdarza się tak, że firmy nie mają po prostu czasu, a może i chęci własnoręcznej destrukcji dokumentów. Na szczęście na rynku wykształca się coraz więcej firm, które zrobią to samych.  Ogniskują one swe starania na profesjonalnym usuwaniem wszelkiego typu dokumentacji, zarówno papierowej jak i elektronicznej. Nie ma dla nich czegoś niezniszczalnego. Wszystkie dokumenty jakie otrzymają w firmie zleceniodawcy przewożą do własnych obiektów. Niekiedy do realizacji zadania używają specjalnych aut, gdzie w środku są niszczarki.  Część firm stosują również kamery do nagrywania operacji niszczenia dokumentów, co ma stanowić niezbity dowód wykonania usługi.

Niszczarki Orzysz. Monitoring.

Jednym z etapu obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie jest ich niszczenie. Wynika to z przepisów obowiązującego prawa, jak również z praktyki funkcjonowania w podmiotu obrocie gospodarczym – nie wszystkie dane są niezbędne dla firmy przez cały czas jej działania. Zbędne dane należy niszczyć w profesjonalnych warunkach, ponieważ jest to najwłaściwsza metoda utylizacji.

Niszczenie odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach oraz dodatkowo monitorowane przez system kamer, a pracownicy dokonujący utylizacji są odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania poufności nie tylko na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, lecz również w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Niszczarki Orzysz. Gwarancja tajności.

Dokumenty niszczy się w przemysłowej niszczarce, co stanowi gwarancję wysokiego poziomu tajności. Późniejszy proces mieszania i belowania powstałej ścinki dodatkowo podnosi klasę tajności. Ostatecznym aktem zniszczenia informacji jest przetworzenie powstałego odpadu w hydropulperze (rozwodnienie papieru) w papierni.
Fakt przekazania nam dokumentacji do zniszczenia potwierdzany jest Certyfikatem Zniszczenia honorowanym przez wszystkie urzędy i instytucje kontrolujące.Istnieje możliwość zamówienia nagrania wideo z procesu niszczenia przekazanej dokumentacji.

Po ustaleniu wszelkich szczegółów dotyczących ceny, ilości i terminu wykonania zlecenia przystępujemy do transportu dokumentów. W zależności od ilości i rodzaju dokumentów transportowane są one w bezpieczny sposób. Istnieje możliwość zważenia przekazywanych dokumentów bezpośrednio podczas załadunku. Po dopełnieniu formalności związanych z przekazaniem dokumentów do zniszczenia zaplombowane worki czy pojemniki przewozi się do siedziby firmy i tam je się niszczy. Po dokonaniu procesu destrukcji oddaje się tzw. Certyfikat Zniszczenia a ponadto nagranie wideo z procesu destroy.